COPD

In Monnickendam wordt veel werk gemaakt van begeleiding en behandeling van de longziekte COPD. We hebben twee praktijkondersteuners voor astma en COPD, Jenneke van Ravenswaaij en Caroline Zuiker. Zij controleren systematisch alle patienten, in samenwerking met de huisarts. Daarbij wordt ook samengewerkt met de apotheek, met fysiotherapeuten, dietisten, longartsen en longverpleegkundigen.

Van 2009 tot 2012 gebeurde dit in het kader van het ZonMw-project Diseasemanagement chronische ziekten. In dit project lag de nadruk op ziekte-management, waarbij de rol van patiënt zelf centraal staat (zelfmanagement).  De ongeveer 150 patienten met COPD in Monnickendam kregen intensieve begeleiding van huisarts, POH, apothekeer, praktijkondersteuner, fysiotherapeut en dietist. Bij het meten van de effecten werken we samen met de Erasmus Universtiteit in Rotterdam. Zij hebben de vragenlijsten gemaakt, die door ons worden verstuurd. ZonMw publiceert over de resultaten van het project.

Intusssen is vanuit Monnickendam een nieuw project opgestart (Netwerkzorg COPD Waterland) voor de hele regio. We werken daarin nauw samen met patientenorganisatie Zorgbelang Noord Holland.

Klik hier voor verdere informatie

 

COPD RISICOTEST

De COPD risicotest is een belangrijk hulpmiddel in de vroege opsporing van COPD.

COPD is een ongeneeslijke ziekte waarbij de longen steeds verder achteruit gaan. 300.000 mensen hebben groot risico op COPD zonder dat ze het zelf weten. Doe hier de test dan ziet u meteen of u risico loopt op COPD. Als u er op tijd bij bent zou u erger kunnen voorkomen.

COPD risicotest

https://www.longfonds.nl/copdrisicotest                                                                                   

 

 

Juni 2014