Gedragsregels voor patiënten en bezoekers HOED Monnickendam

 

U mag van ons verwachten dat wij uw medische hulpvraag correct behandelen. Wij verwachten van u dat u onze hulpverleners daarvoor de kans geeft, door ze rustig en respectvol te woord te staan en geen overlast te veroorzaken voor andere patiënten. Dit geldt voor contact per telefoon, voor huisbezoek en ook als u de praktijk voor een consult bezoekt.

 

De onderstaande afspraken zijn van kracht binnen onze praktijk:

* Ieder mens wordt met respect en met inachtneming van de geldende wettelijke regels behandeld.

* Wij tolereren geen agressie, geweld en ongewenst seksueel intimiderend gedrag in welke vorm dan ook.

* Wij tolereren geen discriminatie, beledigingen en grof taalgebruik. Dit wordt als intimiderend gedrag aangemerkt.

* Een patiënt/bezoeker onder invloed van alcohol/drugs, die zich ongepast gedraagt, kan de toegang tot de praktijk worden   geweigerd of kan worden weggestuurd.

* Bij overtreding van één van deze regels of bij calamiteiten schakelen wij de politie in!

* Roken is binnen de HOED Monnickendam niet toegestaan.

* Het gebruik van een mobiele telefoon is vanwege geluidsoverlast niet toegestaan.

* Huisdieren zijn binnen de HOED Monnickendam niet toegestaan, uitgezonderd een hulphond.

* Patiënten worden geacht zelf over hun eigendommen te waken. De HOED Monnickendam is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal.

* Het maken van afspraken kan alleen telefonisch gebeuren met de assistente van uw huisarts. Het is handig om uw afspraak ruim van te voren in te plannen.

* De doktersassistenten triageren (vragen uw klacht uit) om een zo goed mogelijke planning voor de huisartsen te maken.

* Indien u een afspraak heeft bij de huisarts, praktijkassistente of andere hulpverlener binnen de HOED Monnickendam en u kunt deze niet nakomen, wilt u dan zo vriendelijk zijn de afspraak op tijd af te zeggen? Wij kunnen dan op deze tijd een andere patiënt laten komen.

* Afspraken niet nagekomen zonder afmelding worden in rekening gebracht volgens de daarvoor geldende normen.