Hart- en vaatziekten

Eigenlijk moet iedereen die ooit een ziekte van hart en bloedvaten heeft doorgemaakt regelmatig gescreend moeten worden op risicofactoren. Risicofactoren zijn roken, overgewicht, diabetes, hoge bloeddruk en hoog cholesterol. Dat gebeurt nog te weinig, vooral als de behandelend specialist zijn controles heeft gestaakt.

Praktijkondersteuners Vera Karlas en Caroline Zuiker houden voor deze groep een speciaal spreekuur. U kunt door de praktijkondersteuners worden opgeroepen of worden verwezen           door uw huisarts.

Het gaat vooral om de volgende aandoeningen: hartinfarct, angina pectoris, TIA, beroerte, aneurysma van de aorta (een zwakke plek in de buikslagader) en claudicatio intermittens (venauwing van de slagaders van de benen, "etalagebenen").