Diabetes

De viermaandelijkse controles bij diabetes (suikerziekte) worden volgens een vast schema afwisselend gedaan door de diabetesverpleegkundige, de huisarts en de praktijkassistente. De diabetes patiënten die afhankelijk zijn van Insuline worden om de drie maanden gezien door afwisselend de diabetesverpleegkundige en de huisarts. Eén keer per jaar wordt er bovendien een foto van uw netvlies gemaakt. Een beschrijving van onze werkwijze vindt u hier. 

De beide diabetesverpleegkundigen, Belinda van Deijk en Joke Bakker, zijn in dienst van Evean maar werken bij ons in huis. Onze samenwerking is daardoor veel intensiever geworden. Alle behandelaars hebben nu inzage in elkaars behandelgegevens.

Voor meer informatie over diabetes: diabetesfonds