DCB enquête voorjaar 2015

 

Dit voorjaar is opnieuw een korte vervolgenquête gehouden, met vooral vragen over:

- het e-consult

- telefonische bereikbaarheid

- telefonische triage

- afspraken maken

- een mogelijk avondspreekuur

Er is maar een betrekkelijk klein aantal mensen ondervraagd (114), dus de betrouwbaarheid van de enquête is beperkt!

De telefonische bereikbaarheid blijft een probleem, hoewel we er alles aan doen om de hinder op spitstijden zo gering mogelijk te maken. De telefoon wordt nog steeds vaak niet binnen de twee minuten aangenomen (maar gelukkig hebben we wel een goed functionerende spoedlijn).

Dit jaar zijn opnieuw enkele logistieke verbeteringen aangebracht en dat heeft wel resultaat. Opnieuw was ruim de helft (52%) van de ondervraagden tevreden met de telefonische bereikbaarheid, ruim 40% ondervond een matig probleem en voor 6% was het een groot probleem. Dit laatste was vorig jaar 21%. De ontevredenheid lijkt daarmee toch afgenomen ten opzichte van vorig jaar.

Een derde van de ondervraagden wil graag een avondspreekuur, een derde twijfelt en een derde vindt het niet nodig. Het maakt niet veel uit of het avondspreekuur door de eigen huisarts wordt gedaan of door een van de andere huisartsen. Met de telefonische triage door de praktijkassistente heeft een meerderheid geen grote problemen, maar het blijft wennen voor de meesten.

Dat het niet altijd lukt om op korte termijn een afspraak te maken bij de huisarts van voorkeur wordt als hinderlijk ervaren.

Van de mogelijkheid om een e-consult aan te vragen heft 60% nog nooit gehoord en bijna niemand heeft er ooit gebruik van gemaakt.

 

Het gemiddelde rapportcijfer is redelijk en dat hebben we natuurlijk graag hoger. We zijn al bezig:

- we zijn bezig met het selecteren en aanschaffen van een nieuwe telefooncentrale

- er is intussen een omlooparts die extra spreekuurplekken bemant

- we willen een betere uitleg over het nut van triage door de assistentes, o.a. door plaatsing van een artikel in de plaatselijke pers

Klik hier  voor het schema met de uitslagen.

 

 

.