Euthanasieverklaring en Behandelverbod

Het is ieders goed recht te verklaren dat hij/zij in situaties, door ziekte of ongeval, waarin er geen uitzicht is op herstel tot een waardige levensstaat, behandelingen die het leven nodeloos verlengen, zoals reanimatie, beademing en kunstmatige voeding, te verbieden. Dit wordt een behandelverbod genoemd. Het kan hierbij gaan om situaties waarin geen communicatie meer mogelijk is, of ook bij wilsonbekwaamheid.In die situaties kan een gevolmachtigde de behandelend arts wijzen op de wens van de betrokkene, zoals die verwoord is in het behandelverbod.

In geval van euthanasie, in vergelijkbare situaties, moet de betrokkene altijd zelf kunnen communiceren en zijn/haar wens bij herhaling aan de behandelend arts kenbaar maken. In die situaties is het dan ook noodzakelijk dat de betrokkene bij volle bewustzijn is en wilsbekwaam. Hierbij is het bij voorbaat geven van een volmacht aan derden dan ook niet zinvol, en heeft geen enkele waarde.

 

klik op de link voor volledige handleiding en Euthanasieverklaring en behandelverbod

U kunt de formulieren en handleiding uitprinten en een getekend exemplaar overhandigen aan uw huisarts.