Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker en HPV virus

 

Vernieuwd: Onderzoek Baarmoederhalskanker

 

Alle vrouwen van 30 tot en met 60 jaar krijgen elke 5 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.
Het onderzoek gebeurt via een uitstrijkje. Doel is baarmoederhalskanker vroeg op te sporen. Vaak kan zelfs al een voorstadium van
baarmoederhalskanker worden ontdekt. Door het vroeg ontdekken van afwijkingen is de kans groter dat behandeling succes heeft.

De startdatum van het vernieuwde bevolkingsonderzoek is bekend: vanaf 1 januari 2017 worden vrouwen alleen nog uitgenodigd voor het nieuwe bevolkingsonderzoek. Wat verandert er dan?

Uitstrijkje

Het bevolkingsonderzoek gebeurt nog steeds met een uitstrijkje bij de doktersassistente. Het uitstrijkje wordt wel op een andere manier onderzocht. In het nieuwe bevolkingsonderzoek wordt het uitstrijkje eerst getest op hrHPV. Is er hrHPV in het uitstrijkje aanwezig? Dan wordt datzelfde uitstrijkje in het laboratorium onderzocht op afwijkende cellen.

Zelfafnametest

Nieuw is ook de zelfafnametest. Deze is er voor vrouwen die het moeilijk vinden om een uitstrijkje te laten maken en daarom niet deelnemen aan het bevolkingsonderzoek. Met de zelfafnametest hopen we dat het bevolkingsonderzoek ook voor deze vrouwen toegankelijk wordt. Goed om te weten: met de zelfafnamesettest kan alleen op hrHPV worden getest. Is de vrouw hrHPV positief? Dan wordt zij alsnog uitgenodigd voor een uitstrijkje bij de assistente van de huisarts om te onderzoeken op afwijkende cellen.

Leeftijd

Vrouwen worden nog steeds uitgenodigd vanaf hun 30e. Je wordt om de 5 jaar uitgenodigd tot je 60e. Er is een uitzondering. Vrouwen van 40 en 50 die geen hrHPV hebben krijgen een uitnodiging op de mat na 10 jaar. De nieuwe manier van testen op hrHPV is daarvoor veilig genoeg. De kans dat er binnen 10 jaar baarmoederhalskanker ontstaat, is namelijk heel klein. Een andere verandering: vrouwen van 60 die hrHPV hebben, krijgen ook nog een uitnodiging op hun 65e.

Wanneer doorverwezen

Vrouwen met hrHPV en afwijkende cellen worden in het vernieuwde bevolkingsonderzoek altijd doorverwezen naar de gynaecoloog. Dus ook vrouwen met hrHPV en licht tot matige afwijkingen. Vrouwen die hrHPV hebben en geen afwijkende cellen, krijgen na 6 maanden een uitnodiging voor een controle-uitstrijkje. Deze wordt getest op afwijkende cellen. Ook dit uitstrijkje is straks gratis voor de vrouw. Dit is een verandering ten opzichte van het huidige bevolkingsonderzoek waarbij de vrouw zelf moet betalen voor dit controle-uitstrijkje.

 

 .Bron: NVDA De doktersassistent 2016

 

Voor meer informatie: www.bevolkingsonderzoekmidden-west.nl

 

Informatie over hr-HPV en seksuele overdraagbaarheid.

Veel mensen dragen een HPV-virus bij zich. Meestal is dat onschuldig. Maar sommige varianten van HPV spelen een rol bij het ontstaan van baarmoederhalskanker. ( hr-HPV -> hoogrisico HPV)

Het Humaan Papilloma Virus (HPV) komt veel voor. Er bestaan verschillende varianten van HPV. De meeste zijn ongevaarlijk. Zoals het HPV dat genitale wratten veroorzaakt. Maar sommige virussen kunnen leiden tot baarmoederhalskanker. HPV wordt doorgegeven door seksueel contact.

Er is geen duidelijk verband aangetoond tussen een hr-HPV besmetting en veel wisselende contacten. De oorzaken hiervan zijn:

* Een hr-HPV infectie is al heel lang aanwezig voordat deze afwijkingen geeft aan de baarmoedermond. De besmetting is dan meestal al tien tot twintig jaar oud.

* Een hr-HPV besmetting komt heel vaak voor. 80% van de mannen en vrouwen heeft een besmetting doorgemaakt, vaak op jonge leeftijd. Veel mensen raken al besmet bij hun eerste of tweede seksuele contact.

* Voor een hr-HPV besmetting is geen gemeenschap noodzakelijk. Ook via huid-op-huidcontact in de schaamstreek kan de besmetting overgedragen worden.

Samenvattend: bijna iedereen raakt in zijn leven besmet met een hr-HPV en het virus kan tientallen jaren aanwezig blijven. De aanwezigheid van een hr-HPV is daarom geen aanwijzing dat de vrouw of de huidige partner wisselende seksuele contacten heeft of in het verleden heeft gehad.

Meer informatie: op de website:               http://www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Bevolkingsonderzoek_baarmoederhalskanker van het RIVM staan vragen en antwoorden over hr-HPV die van nut kunnen zijn. De website bevat ook een animatiefilmpje over het bevolkingsonderzoek en diverse video's met informatie gegeven door een gynaecoloog, een patholoog, een specialistisch verpleegkundige, een ervaringsdeskundige en de programmacoördinator baarmoederhalskanker.

 

Bron: HPV RIVM  mei 2014