Privacyregelement september 2018

 Klik hier voor het  Privacyregelement september 2018   Daarin staat beschreven wat de rechten van de patient zijn en  hoe wordt omgegaan met verzamelen en verwerken van gegevens.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of via het aanvraagformulier laten weten aan uw huisarts.

Dit kan ook een vertegenwoordiger, zoals een schriftelijk gemachtigde, uw curator of mentor voor u doen.

NB: voor inzage, afschrift, correctie of vernietiging van uw medisce gegevens zijn kosten gemoeid per aanvraag.