Achmea

Met zorgverzekeraar Achmea werken wij nauw samen.  Achmea ondersteunt ons actief bij onze projecten. Met Achmea maken we ook onze beleidsafspraken, die dan weer gelden voor alle andere zorgverzekeraars.

Achmea heeft samen met dochteronderneming Agis twee sites, waarop gezocht kan worden naar zorgverleners in de buurt. Daarbij wordt een vermelding van de kwaliteit van de zorgverlener gegeven: Achmea Zorgzoeker en Agis Zorggids.

Achmea heeft ook een programma met zorgarrangementen, bijvoorbeeld bij diabetes, hart- en vaatziekten, kanker en psychische klachten.