Cliëntenraad

Deze pagina is in bewerking.

De HOED heeft een cliëntenraad. Deze raad heeft een adviserende functie t.a.v. het beleid van de HOED.

 

De leden zijn:

 

Mw. A.M. de Vries

Mw. P.H.A.M. Tijburg (voorzitter) 

Mw. M.Dinkla

Mw. M. Roos-Meijer

Mw. G. de Haan-Rundervoort

Dhr. M. Querido

Dhr. H.W. Bennenk