Urineonderzoek

 Onderzoek van urine bij verdenking op of controle van een blaasontsteking, is mogelijk wanneer u de urine vóór 10 uur bij de balie inlevert.

Urine wordt uitsluitend geaccepteerd in een urinepotje. Bij de balie van de praktijk zijn deze potjes gratis verkrijgbaar.

Om tot een juiste diagnose te komen, wordt u bij het inleveren gevraagd een urinevragenformulier in te vullen. Dit formulier kunt u ook hier opvragen. 

Er is een formulier speciaal voor de heren , voor de dames  en een formulier voor een controle van de urine na het gebruik van een antibioticakuur. U kunt het juiste formulier thuis al  uit tprinten en op uw gemak invullen. (De formulieren kunnen niet per mail worden ingestuurd! We nemen deze alleen in behandeling in combinatie met een ingeleverd potje urine.)

Voor de uitslag van het urineonderzoek kunt u meestal dezelfde dag al bellen tussen 14.00 en 16.00 uur.