Assistente vraagt naar reden afspraak

Onze nieuwe manier van afspraken maken.

Door de uitbreiding van het aantal artsen, assistentes en onze praktijkondersteuners, ieder met hun eigen deskundigheid, zijn we  over gegaan op een nieuwe manier van afspraken maken.

 

Wat betekent dat voor u?

Wanneer u belt voor een afspraak zal de assistente u een aantal vragen stellen over de reden van uw telefoontje, en doorvragen over uw klachten. Zij stelt die vragen om in te kunnen schatten of het noodzakelijk is dat u de huisarts spreekt of bezoekt, hoe snel dat moet gebeuren, hoeveel tijd ze voor u moet reserveren, of hoe snel de dokter een visite moet afleggen. Vaak kan de assistente zelf uw vraag beantwoorden en zal zij u adviseren hoe u het beste met de klacht kunt omgaan. Of ze kan u uitnodigen voor haar eigen spreekuur waarbij, als dat nodig is, een van de artsen altijd bereikbaar is voor advies. Ook kunt u samen tot de slotsom komen dat de klacht heel goed behandeld kan worden door de praktijkondersteuner.

 

De assistente is voor deze taak speciaal opgeleid en bekwaam. Zo nodig pleegt zij overleg met uw huisarts die uiteraard verantwoordelijk blijft. Indien u klacht te privé is kunt u dit aangeven, dan wordt daar rekening mee gehouden.

 

Wat zijn de voordelen?

  • Omdat wij nu vooraf weten wat de reden is van uw komst, kunnen wij u bij de juiste medewerker plaatsen en voldoende tijd inruimen voor de behandeling van uw klacht.
  • Wij proberen op deze manier uw wensen en onze mogelijkheden zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.
  • Wij kunnen uw klachten nu vooraf beoordelen en het consult beter voorbereiden, wat (naar wat wij verwachten) leidt tot verhoging van de kwaliteit  en een betere communicatie met u als patiënt.
  • U heeft, in overleg met de assistente, voldoende tijd gereserveerd voor de behandeling van uw klachten. Daardoor verlopen de spreekuren meer op tijd.

 

Zijn er ook nadelen?

Omdat de telefoongesprekken wat langer duren kan het gebeuren dat u wat langer moet wachten voordat u telefonisch te woord gestaan wordt.