COPD diseasemanagement

(informatie voor professionals)

In Monnickendam wordt al langer veel aandacht besteed aan begeleiding en behandeling van de longziekte COPD. Van 2009 tot 2012 liep een project in het kader van het ZonMw-project Diseasemanagement chronische ziekten. Daarin lag de nadruk op ziekte-management, waarbij de rol van patiënt zelf centraal staat (zelfmanagement).  De ruim 150 patienten met COPD in Monnickendam kregen gestructureerde begeleiding van huisarts, POH, apothekeer, raktijkondersteuner, fysiotherapeut en dietist. Bij het meten van de effecten werkten we samen met de Erasmus Universtiteit in Rotterdam.  

Zie ook:

  • Poster: ontwikkelingen in de COPD-zorg in Monnickendam
  • Behandelprotocol: ons multidisciplinair behandelprotocol COPD
  • Routing: een schema van de routing van het zorgroces binnen de huisartspraktijk
  • Resultaten van het project op de ZonMw-site 

Belangrijk onderdeel van onze doelstellingen was het vervullen van een voortrekkersfunctie voor de regio. In de loop van 2009 is daarmee een begin gemaakt. 

Eind 2010 heeft dit vorm gekregen in een regionaal project voor implementatie van een optimaal COPD-beleid, Netwerkzorg COPD Waterland. Dit project loopt van 2111 tot 2014.  Het betreft een groot multidisciplinair verbetertraject voor de hele regio Waterland. ZonMW ondersteunt ook dit project, in het kader van het programma Op één lijn. Ook verzekeraar Achmea ondersteunt het initiatief. Er is samenwerking met de huisartsenondersteuningsorganisaties ZONH en DOKh.

 

september 2013