Wetenschappelijke projecten

Onze praktijken doen in beperkte mate mee aan wetenschappelijk onderzoek.

Wij hebben meegewerkt aan een onderzoek naar de voorspelbaarheid van medische risico's bij ouderen, vanuit het AMC. Dit onderzoek werd gedaan door Jacqueline Suijker, die in 2007-2008 bij Van der Plas & Sweers huisarts-in-opleiding was. Een groep ouderen werd enige tijd gevolgd om te onderzoeken of uit bepaalde signalen een risico voor het ontstaan van ziekte valt af te leiden. Zou dat zo zijn, dan zou deze groep intensiever kunnen worden gevolgd, bijvoorbeeld door een praktijkondersteuner ouderenzorg. Onze praktijkondersteuner voor ouderenzorg Vera Karlas was in de beginfase bij het onderzoek betrokken. Jacqueline Suijker heeft al meerdere artikelen over dit onderwerp gepubliceerd en gaat hierop promoveren.

Juni 2016