Praktijkassistent, balie medewerker, praktijkondersteuner

De praktijkassistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur en de huisbezoeken Ze zal daarbij meestal doorvragen naar de reden voor de afspraak. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten. Iedereen moet persoonlijk bellen voor het opvragen van een uitslag. Dit omdat wij zorgvuldig dienen om te gaan met het medisch geheim en het privacybeleid. Een uitzondering hierop zijn kinderen jonger dan 16 jaar. Een ouder of voogd kan hier ook over bellen.

In onze praktijk werken tien (part-time)praktijkassistentes.

Eline aan het werk

U kunt bij de assistente verder terecht voor:

 • Oren uitspuiten
 • Bloeddruk meten
 • Hechtingen verwijderen
 • Bevolkingsonderzoek
 • Diabetes controle 
 • Doppler/Vaatonderzoek
 • ECG
 • 24-uurs bloeddrukmeting
 • Wratten behandeling
 • Tapen en zwachtelen 
 • Wondverzorging
 • CRP sneltest
 • Longfunctie onderzoek
 • MMSE geheugentest
 • Holterfoon

 

 

 

Maak hiervoor telefonisch een afspraak.

U krijgt in principe de assistente van uw eigen huisarts aan de telefoon. Alle assistentes werken wel samen. Vooral in de middag kan het daarom gebeuren dat u door een van de andere assistentes te woord wordt gestaan.

 

 

 

Balie-assistentes

We hebben twee balie-assistentes, Zoreh Karimpour en Anouk de Koning die u te woord staan als u binnenkomt. Zij zijn "het gezicht van onze praktijk". Zij zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken bij de balie en in de wachtkamer. Ze doen zelf klein laboratoriumonderzoek.  Zij maken voor u afspraken en geven ook verwijsbrieven en laboratoriumformulieren af. Voor het urine-onderzoek vragen zij u om een formulier in te vullen. 

Medische uitslagen worden bij voorkeur niet aan de balie doorgegeven. Hiervoor kunt u bellen met de praktijkassistente.

Foto Zohreh Karimpour                                            Foto Anouk de Koning                                  

Zoreh Karimpour                                                      Anouk de Koning

 

Praktijkondersteuners

Wij hebben drie medische praktijkondersteunsters: Jenneke van Ravenswaaij, Vera Karlas en Carolie Zuiker.

Jenneke van Ravenswaaij begeleid astma en COPD patienten. Zij doet dit al enkele jaren. Dit heeft de kwaliteit van de behandeling duidelijk verbeterd.

Vera Karlas is onze praktijkondersteuner voor hart- en vaatziekten en voor ouderenzorg. Alle patienten met hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk en een gestoord glucose worden naar haar verwezen. Ook begeleid zij mensen bij het stoppen met roken. Vera bezoekt ouderen thuis.Telefonisch spreekuur: maandag en woensdag tussen 13.15 en 14.00 uur. Tel: 0299-659052.

Caroline Zuiker begeleid zowel astma en COPD-patiënten als ook patiënten met hart- en vaatziekten.

Dit alles draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van zorg.

 

       Foto Vera 2 Vera    Jenneke van RavenswaaijJenneke   foto Caroline ZuikerCaroline

De praktijkondersteuners doen zelfstandig hun spreekuur, steeds onder supervisie van de eigen huisarts van de betreffende patient. De specifieke medische kennis van de praktijkondersteuners is groot. Zij hebben veel ervaring opgebouwd in hun vakgebied.

 

 

Praktijkondersteuners GGZ

Verder werken bij ons drie praktijkondersteuners voor psychische problematiek. Wij hopen zo de psychische problemen, die anders bijvoorbeeld naar Jeugdzorg of Riagg zouden worden doorverwezen, zelf te kunnen oplossen. Wij verwachten dat dat beter zal zijn.

Linda Lorier is er voor problemen met kinderen en jeugdigen. Zij werkt op maandag  en vrijdag.

Monique Koeman is er voor volwassenen. Zij werkt op donderdag en vrijdag.

Hélène Vissers is er voor volwassenen. Zij werkt op dinsdag en vrijdag.

     Linda Lorier Linda   Foto Monique Koeman 2 Monique Helene VissersHélène

 

Management

Tenslotte hebben we nog een organisatorische praktijkondersteuner, Noor Weidinger, die een spilfunctie in onze organisatie vervult.

Foto Noor Weidinger Noor Weidinger