Toestemmingsformulier Medische gegevens

In het kader van de privacy wetgeving is het niet meer mogelijk om zonder toestemming medische informatie uit te wisselen met derden. Hieronder valt ook het opvragen van medische informatie voor gezinsleden en kinderen vanaf 12 jaar.

Gezinsleden (patiënten) zijn verplicht om toestemming te verlenen aan de persoon die zij machtigen om de gegevens op te vragen

Dit kan met het toestemmings formulier. Dit formulier wordt in uw medisch dossier gescand.

Zonder dit formulier mogen de assistentes geen informatie verstrekken aan derden.

U kunt het formulier hier downloaden en uitprinten.