Medische verklaringen

 Medische verklaringen

In onze praktijk worden GEEN verklaringen afgegeven t.b.v. anderen, zoals gemeenten, woningbouwverenigingen, politie, scholen, reisverzekeringen etc...

Wel is het mogelijk dat de instantie die gegevens wenst een brief stuurt aan de praktijk voor informatie. De brief moet duidelijke informatie omvatten over de vraagstelling. Tevens moet een verklaring van uzelf meegezonden worden waarin u verklaart akkoord te gaan dat de huisarts informatie verstrekt aan anderen.

Mocht u problemen ondervinden bij instanties, dan kunt u onderstaand weigeringsbriefje printen en afgeven aan de desbetreffende instantie. Deze verklaring is opgemaakt in verschillende talen. Het legt onze werkwijze aangaande verklaringen nader uit.

 

Klik  hier om het weigeringsbriefje Medische informatie te printen.