Praktijkfolder

Praktijkfolder Maatschap Huisartsen Monnickendam


Maatschap Huisartsen Monnickendam

Pierebaan 1a
1141 GV Monnickendam
Telefoon: Kies een praktijk
Spoed: 0299-659045
Fax: 0299-659047
Receptenlijn: 0299-653644

Telefoonnummers per praktijk: vdPluijm: 659041 Geerlings: 659042 Sweers: 659043 Haertlein: 659044

huisartsenmonnickendam.praktijkinfo.nl

E-mail: info@hamdam.nl


Home

10 jaar HOED

 

 

 

Welkom op onze website

In 2007 verhuisden de vier Monnickendamse huisartspraktijken naar een nieuw gebouw aan de Pierebaan: een HOED (Huisartsen Onder Eén Dak). Er ontwikkelde zich in korte tijd een hecht samenwerkingverband, waarin ruimte was voor veel vernieuwingen. Inmiddels werken er ongeveer 30 medewerkers in ons centrum. Op onze website vindt u alle praktijkgegevens, maar ook veel gezondheidsinformatie.

Gebruik de handige zoekfunctie boven iedere pagina!

 

Kijk ook even bij de actuele praktijkberichten.

 

KUNST IN DE HOED:  Op dit moment kunt u in onze praktijk schilderijen zien van "Samen één"

De in de praktijk tentoongestelde werken zijn gemaakt door vier verschillende mensen: Astrid, Els, Ronne en Wil. Klik hier voor uitgebreide info.

 

        Giraffe

 

 

 Stichting Gezond Monnickendam

Binnen de Stichting Gezond Monnickendam worden zorg vernieuwende projecten ontwikkeld die aansluiten bij de zorgbehoefte in Monnickendam en daarbuiten. Sinds de oprichting van de Stichting zijn diverse projecten ontwikkeld en succesvol geïmplementeerd. Neem een kijkje op de website: http://www.gezondmonnickendam.nl

Logo Stichting Gezond Monnickendam

 

Ons centrum heeft het kwaliteitskeurmerk van het Nederlands Huisartsen Genootschap:

                  

                             NHG logo 

                                                                                                                                               

              

 

                                                                                                                                         

Praktijkinformatie

vindt u informatie over:

 

Openingstijden

Telefoonnummers

Spoedgevallen

Huisbezoeken

Herhaalrecepten

Urineonderzoek

Avond-, nacht en weekenddienst

Speciale spreekuren

artsenlaboratorium

praktijkassistent vraagt naar reden afspraak

wat doet de praktijkassistent, baliemedewerkster, praktijkondersteuner

Vergoedingen in de huisartsenpraktijk

 

 

 

 

 

 

 

 

Openingstijden

De praktijk is iedere werkdag geopend van 08.00 uur tot 17.00 uur

Voor het maken van afspraken, het opvragen van uitslagen, het aanvragen van visites of andere medische vragen kunt u ons telefonisch bereiken op werkdagen tussen 08.00 - 17.00 uur.

 

Telefoonnummers per praktijk.

 

Met ingang van heden is het online-afspraken maken van start gegaan. Via de button Online-afspraakmaken IN DE GROENE BALK komt u in het menu.

 

 

De vier praktijken hebben ieder een eigen telefoonnummer. Dit nummer belt u voor het maken van een afspraak of om een vraag te stellen aan de assistente.

Van der Pluijm & van den Hogen:         0299-659041

Geerlings en te Dorsthorst:                  0299-659042

Sweers & van Sambeek:                      0299-659043

Haertlein & Gramantik:                        0299-659044

Op drukke tijden komt het voor dat u in de wacht wordt gezet. Blijf dan aan de lijn.

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

 

Meer tijd

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak. We kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Spoedgevallen

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Bij een niet levensbedreigend spoedgeval, belt u ons spoednummer: 0299-659045.   

Bij verwondingen kunt u ook direkt naar de praktijk komen. De praktijk is geopend op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur. Er is altijd iemand aanwezig voor de eerste opvang. Maar als u belt dat u eraan komt, kan de huisarts alvast rekening houden met uw komst

Voor spoedeisende huisartsenhulp in het weekend, sávonds en s'nachts kunt u bellen met:

Spoedpost Waterland

Waterlandlaan 250

1441 RN  PURMEREND

TeL: 0299-313233

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

Bel 's morgens, de tijden verschillen enigszins per praktijk.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Avond-,nacht- en weekenddienst: 0299-313233

De waarneming ’s avonds, ’s nachts en in het weekend is geregeld via de Spoedpost Waterland in het Waterlandziekenhuis. Op de Spoedpost werken alle huisartsen in de regio Waterland samen. Ook de Monnickendamse huisartsen zijn daar regelmatig aanwezig.

De spoedpost is iedere werkdag na 17.00 uur, op zaterdag en zondag en op feestdagen geopend.

Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.

Telefoon: 0299-313233

Praktijkassistent, balie medewerker, praktijkondersteuner

De praktijkassistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur en de huisbezoeken Ze zal daarbij meestal doorvragen naar de reden voor de afspraak. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten. Iedereen moet persoonlijk bellen voor het opvragen van een uitslag. Dit omdat wij zorgvuldig dienen om te gaan met het medisch geheim en het privacybeleid. Een uitzondering hierop zijn kinderen jonger dan 16 jaar. Een ouder of voogd kan hier ook over bellen.

In onze praktijk werken tien (part-time)praktijkassistentes.

Eline aan het werk

U kunt bij de assistente verder terecht voor:

 • Oren uitspuiten
 • Bloeddruk meten
 • Hechtingen verwijderen
 • Bevolkingsonderzoek
 • Diabetes controle 
 • Doppler/Vaatonderzoek
 • ECG
 • 24-uurs bloeddrukmeting
 • Wratten behandeling
 • Tapen en zwachtelen 
 • Wondverzorging
 • CRP sneltest
 • Longfunctie onderzoek
 • MMSE geheugentest
 • Holterfoon

 

 

 

Maak hiervoor telefonisch een afspraak.

U krijgt in principe de assistente van uw eigen huisarts aan de telefoon. Alle assistentes werken wel samen. Vooral in de middag kan het daarom gebeuren dat u door een van de andere assistentes te woord wordt gestaan.

 

 

 

Balie-assistentes

We hebben twee balie-assistentes, Zoreh Karimpour en Anouk de Koning die u te woord staan als u binnenkomt. Zij zijn "het gezicht van onze praktijk". Zij zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken bij de balie en in de wachtkamer. Ze doen zelf klein laboratoriumonderzoek.  Zij maken voor u afspraken en geven ook verwijsbrieven en laboratoriumformulieren af. Voor het urine-onderzoek vragen zij u om een formulier in te vullen. 

Medische uitslagen worden bij voorkeur niet aan de balie doorgegeven. Hiervoor kunt u bellen met de praktijkassistente.

Foto Zohreh Karimpour                                            Foto Anouk de Koning                                  

Zoreh Karimpour                                                      Anouk de Koning

 

Praktijkondersteuners

Wij hebben drie medische praktijkondersteunsters: Jenneke van Ravenswaaij, Vera Karlas en Carolie Zuiker.

Jenneke van Ravenswaaij begeleid astma en COPD patienten. Zij doet dit al enkele jaren. Dit heeft de kwaliteit van de behandeling duidelijk verbeterd.

Vera Karlas is onze praktijkondersteuner voor hart- en vaatziekten en voor ouderenzorg. Alle patienten met hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk en een gestoord glucose worden naar haar verwezen. Ook begeleid zij mensen bij het stoppen met roken. Vera bezoekt ouderen thuis.Telefonisch spreekuur: maandag en woensdag tussen 13.15 en 14.00 uur. Tel: 0299-659052.

Caroline Zuiker begeleid zowel astma en COPD-patiënten als ook patiënten met hart- en vaatziekten.

Dit alles draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van zorg.

 

       Foto Vera 2 Vera    Jenneke van RavenswaaijJenneke   foto Caroline ZuikerCaroline

De praktijkondersteuners doen zelfstandig hun spreekuur, steeds onder supervisie van de eigen huisarts van de betreffende patient. De specifieke medische kennis van de praktijkondersteuners is groot. Zij hebben veel ervaring opgebouwd in hun vakgebied.

 

 

Praktijkondersteuners GGZ

Verder werken bij ons drie praktijkondersteuners voor psychische problematiek. Wij hopen zo de psychische problemen, die anders bijvoorbeeld naar Jeugdzorg of Riagg zouden worden doorverwezen, zelf te kunnen oplossen. Wij verwachten dat dat beter zal zijn.

Linda Lorier is er voor problemen met kinderen en jeugdigen. Zij werkt op maandag  en vrijdag.

Monique Koeman is er voor volwassenen. Zij werkt op donderdag en vrijdag.

Hélène Vissers is er voor volwassenen. Zij werkt op dinsdag en vrijdag.

     Linda Lorier Linda   Foto Monique Koeman 2 Monique Helene VissersHélène

 

Management

Tenslotte hebben we nog een organisatorische praktijkondersteuner, Noor Weidinger, die een spilfunctie in onze organisatie vervult.

Foto Noor Weidinger Noor Weidinger

 

 

Gedragsregels voor patiënten en bezoekers HOED Monnickendam

 

U mag van ons verwachten dat wij uw medische hulpvraag correct behandelen. Wij verwachten van u dat u onze hulpverleners daarvoor de kans geeft, door ze rustig en respectvol te woord te staan en geen overlast te veroorzaken voor andere patiënten. Dit geldt voor contact per telefoon, voor huisbezoek en ook als u de praktijk voor een consult bezoekt.

 

De onderstaande afspraken zijn van kracht binnen onze praktijk:

* Ieder mens wordt met respect en met inachtneming van de geldende wettelijke regels behandeld.

* Wij tolereren geen agressie, geweld en ongewenst seksueel intimiderend gedrag in welke vorm dan ook.

* Wij tolereren geen discriminatie, beledigingen en grof taalgebruik. Dit wordt als intimiderend gedrag aangemerkt.

* Een patiënt/bezoeker onder invloed van alcohol/drugs, die zich ongepast gedraagt, kan de toegang tot de praktijk worden   geweigerd of kan worden weggestuurd.

* Bij overtreding van één van deze regels of bij calamiteiten schakelen wij de politie in!

* Roken is binnen de HOED Monnickendam niet toegestaan.

* Het gebruik van een mobiele telefoon is vanwege geluidsoverlast niet toegestaan.

* Huisdieren zijn binnen de HOED Monnickendam niet toegestaan, uitgezonderd een hulphond.

* Patiënten worden geacht zelf over hun eigendommen te waken. De HOED Monnickendam is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal.

* Het maken van afspraken kan alleen telefonisch gebeuren met de assistente van uw huisarts. Het is handig om uw afspraak ruim van te voren in te plannen.

* De doktersassistenten triageren (vragen uw klacht uit) om een zo goed mogelijke planning voor de huisartsen te maken.

* Indien u een afspraak heeft bij de huisarts, praktijkassistente of andere hulpverlener binnen de HOED Monnickendam en u kunt deze niet nakomen, wilt u dan zo vriendelijk zijn de afspraak op tijd af te zeggen? Wij kunnen dan op deze tijd een andere patiënt laten komen.

* Afspraken niet nagekomen zonder afmelding worden in rekening gebracht volgens de daarvoor geldende normen.